Sustainable Development Solutions Network dünyanın çeşitli ülkelerinden, üniversitelerin, araştırma merkezlerinin, düşünce kuruluşlarının, sivil toplum, örgütlerinin ve iş dünyasının bir araya gelerek oluşturduğu bir çözüm geliştirme ağıdır. Bir Birleşmiş Milletler inisiyatifidir. Bu ağın temel amacı paydaşları harekete geçirerek sürdürülebilir kalkınmaya yönelik problem çözümlerini işbirliği içerisinde geliştirmektir.


15 Ülke,  10 Bölge, +500 Üye Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri


Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri


İklim Değişikliği


Sürdürülebilir Kalkınmanın Finansmanı


Ulusal /  Bölgesel Ağlar


SDG Akademi


Tematik Ağlar


Çözüm Girişimleri