GençBank, gençlerin toplumsal hayata aktif katılımını artırarak kendi yerellerindeki yaşam kalitesini yükseltmelerine destek olmak amacıyla uygulanan bir gençlik çalışması modelidir. Bu çerçevede bir gençlik grubu, gönüllü olarak bir mahalle/ilçe veya şehirdeki gençlerin ihtiyaçlarına yönelik bir hibe programı tasarlıyor. Hibe programıyla ilgili duyurular yapıldıktan sonra basit bir başvuru süreci üzerinden gençlerin oluşturduğu grupların proje fikirleri finansal, içerik ve uygulama açılarından desteklenmeye başlıyor. Böylece hem gençlerin ilgili yereldeki toplumsal katılımlarını arttırmaya yönelik bir destek sağlanmış oluyor hem de bu çalışmalarla yaşadıkları topluma olumlu katkılar yapmaları için bir imkân yaratılıyor. Bu bağlamda Genç Bank sadece AGÜ gençlerine yönelik değil tüm Kayseri’deki gençlere yönelik uygulanması hedeflenen bir projedir.