Gençlik Halleri Dersi

Uygulamalı Gençlik Halleri Dersi öğrencilerde proje geliştirme, yönetme, izleme vedeğerlendirme becerileri geliştirme, farklı aktörlerle çalışma, kaynak yaratma, aktif
vatandaşlık bilinci ve katılımcı demokrasiyi geliştirme, disiplinler arası bir yaklaşım oluşturma çerçevesinde sunulan seçmeli bir derstir. Dersin dili Türkçedir. 2015-2016 Eğitim Öğretim yılında Üniversitemize başlayan hazırlık sınıfı öğrencileri 6 hafta boyunca dersimize katıldılar. Dersin içeriği genç olmak gençlerin sorunları, gönüllülük, katılım, girişimcilik ve Avrupa fırsatlarıdır.Derse katılan gençler her hafta ayrı bir konu üzerinde çalıştılar. Gruplar halinde ve bireysel olarak konu ile ilgili fikirlerini ortaya koydular. Bu ders kapsamında Şubat ayı içerisinde Proje Döngüsü Eğitimi düzenlendi.