Bu değişim programı  Youth for Understanding (YFU)” Almanya tarafından
düzenlenmiştir.; Youth for Understanding; Türkiye de dâhil 50 farklı ülkenin içinde bulunduğu ortak kuruluşlarla çalışan bir hayır kurumudur. YFU tüm dünyada ağırlıklı olarak öğrenci değişimleri düzenler, kültürlerarası öğrenmeyi, demokrasiyi, eğitimi destekler ve sosyal sorumluluğu teşvik etmek ister. Bizim değişim programımızın adı Go International'dır. 2015, bu programın gerçekleştirildiği ilk yıldır. Onlar İstanbul, Ankara, Trabzon ve Kayseri gibi Türkiye’nin farklı şehirlerinde ev sahibi ailelerle kalan ve dört hafta çalışan, program katılımcı toplam dokuz kişidir.

Tüm program katılımcıları Almanya’da mesleki eğitim almaktadır. Mesleki eğitim Türkiye’deki “staja” benzemektedir. İkili bir sistem olarak yapılandırılmıştır, yani bir yandan bir şirkette çalışırken diğer taraftan da hemen hemen ü. yıl mesleki okula gitmek zorundasınız.

2015 Ağustos ayı içerisinde Ronja ve Katharina Gençlik Fabrikasında 4 hafta stajyerlik yaptı.