Öğr. Gör. Bora AKİNCE - Gençlik Fabrikası Direktörü 

Behiye Özge Sarıkaya BÜTÜN - Gençlik Bilgilendirmesi Sorumlusu

Esra DURMAZ - Topluma Katkı Sorumlusu