Abdullah Gül Üniversitesi Gençlik Fabrikası

Gençlik Hareketlilik Programı

Gençlik Hareketlilik Nedir?

Türkiye Cumhuriyeti 2004 yılından bu yana Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programlarında üye devlet olarak yer almaktadır. 2007-2014 yıllarında gerçekleştirilen Gençlik Programı (Youth In Action) 2014-2020 yılları arasında Erasmus+ çatısı altında gençlik programı olarak devam etmektedir.

Erasmus+ Gençlik Programı altında 13-30 yaş arası gençlerin faydalanabileceği 3 alt program AGÜ Gençlik Fabrikası tarafından 54 farklı ülkede gençlere hareketlilik fırsatları sunmaktadır.

Gençlik Değişimleri:

Gençlik Değişimleri, farklı ülkelerden genç gruplarına bir araya gelme ve birbirlerinin kültürleri hakkında öğrenme fırsatı sunar. Gruplar, karşılıklı ilgi duyulan kültürel bir konu etrafında buluşur. Gençler bu program ile yurt dışındaki projelere katılabildikleri gibi yurt içinde de uluslararası projeler yapabiliyorlar. Gençlik değişimleri ortalama bir haftalık süreçlerdir.

Katılımcıların 18-25 yaş olması beklenir. İstisnai durumlar ve liderler için yaş şartları değişmektedir.

Katılımcı gençlerin proje süresince seyahat masrafları, vize ve vize ile ilgili masrafları, yeme-içme, konaklama, proje masrafları Ulusal Ajanslar tarafından verilen hibeler ile ev sahibi kurumlar tarafından karşılanır. Sigorta ve şahsi masraflar katılımcılar tarafından karşılanır.

Gençlik Eğitim Kursları (Gençlik Çalışanlarının Hareketliliği):

Gençlik çalışanlarının hareketliliği, gençlik çalışmalarında ve kuruluşlarında aktif kişilerin eğitimini, özellikle deneyimlerin, uzmanlığın ve aralarında iyi uygulamaların yanı sıra uzun süreli kalite projeleri ile ortaklıklar ve ağların oluşmasını sağlayacak faaliyetlerin değişimini destekler. Eğitim kursları ortalama bir haftalık süreçlerdir.

Katılımcılar için her hangi bir yaş şartı bulunmamaktadır.

Katılımcı gençlerin proje süresince seyahat masrafları, vize ve vize ile ilgili masrafları, yeme-içme, konaklama, proje masrafları Ulusal Ajanslar tarafından verilen hibeler ile ev sahibi kurumlar tarafından karşılanır. Sigorta ve şahsi masraflar katılımcılar tarafından karşılanır. Bazı durumlarda katılımcıların eş-finansmanı ile proje katkısı beklenebilir.

Avrupa Gönüllü Hizmeti:

Avrupa Gönüllü Hizmeti, istediğiniz bir AB ülkesinde sosyal içerikli bir projede 2-12 aylık süreler dahilinde yer almanızı sağlayan bir faaliyettir. Temel düzeyde dil eğitimini de (% 5) içeren Avrupa Gönüllü Hizmeti 17-30 yaş arasındaki tüm gençlerimize açıktır. Avrupa Gönüllü Hizmetinin (AGH) amacı, Avrupa Birliği'nin içinde ve dışında çeşitli şekillerdeki gönüllü faaliyetlere gençlerin katılımını desteklemektir. Bu Eylem kapsamında gençler, bireysel olarak ya da gruplar halinde kâr amacı gütmeyen, ücretsiz faaliyetlerde yer alırlar.

Gönüllü gençlerin proje süresince seyahat masrafları, vize ve vize ile ilgili masrafları, yeme-içme, konaklama, proje masrafları Ulusal Ajanslar tarafından verilen hibeler ile ev sahibi kurumlar tarafından karşılanır. Gönüllüler ülkeye göre değişen belirli miktarlarda cep harçlığı alırlar. Gönüllülere CIGNA tarafından projesi süresi için kapsamlı bir sigorta ücretsiz olarak yapılır.

Avrupa Gönüllü Hizmet sadece akredite kuruluşlar tarafından yapılabilir. Abdullah Gül Üniversitesi de AGH için 2020 yılına kadar Avrupa Komisyonu tarafından akredite edilmiştir.

 

Gençler için Adım Adım Gençlik Hareketlilik Başvurusu

Proje Başvurusu: AGÜ Gençlik Fabrikası yapmış olduğu ihtiyaç analizleri doğrultusunda gençleri destekleyebileceği çalışma alanlarını belirler. Yıllık planına dahil ettiği öncelikler kapsamında var olan ağı ile önceliklerini paylaşır. Aynı öncelik ve çalışma alanları belirleyen yurt içi ve yurt dışı kurumlar ile proje ortaklığı kararına varır. Şubat, Mayıs ve Ekim aylarında yapılabilen Erasmus+ Gençlik Projelerine başvurur ya da ortak  olarak yer alır.

Proje Kabulü: Gönderilen proje başvuruları 5-10 ay içerisinde sonuçlandıktan sonra AGÜ Gençlik Fabrikası ve ortak kurumlar faaliyet tarihlerine karar verir. Hedef ve amaçları başvuruda belirlenen projelerin lojistik ayarlamaları için detaylar görüşülerek ortaklık bir üst noktaya geçirilir.

Katılımcı Genç Çağrısı

Takvim: Çağrılar faaliyet tarihlerinden en az 30 en fazla 120 gün öncesinden yayınlanır. Ortak ülkelerin Türk Vatandaşlarına uyguladıkları vize rejimlerine bağlı olarak Birleşik Krallık, İrlanda ve İskoçya projeleri 4 ay önceden ilan edilir. AB üye ülkelerde gerçekleşecek projeleri için faaliyet tarihinden 1-4 ay önce ilana çıkılırken akademik takvim, tatil süreleri, sınav dönemleri ve gençlik özel günleri dikkate alınarak ilana çıkılır.

İstisnai durumlar: Bazı projelerde katılımcı iptalleri ya da ek katılımcı talepleri olabilir. Bu durumlar istisnai olarak açıklanarak, çağrıda bilgilendirme yapılarak yayınlanabilir.

Çağrı Kanalları: Gençler ile yapılan toplantı ve anket çalışması sonrasında, gençler çağrıların facebook, instagram ve twitter üzerinden paylaşılmasını öncelikli olarak talep etmiştir. Tüm çağrılar AGUyouth sosyal medya hesaplarından duyurulmakta ve sonuçlar da yine bu araçlar üzerinden yayınlanmaktadır.

Çağrı süreçlerinde bazı web siteleri, gençlik sosyal medya araçları ve bilgi kanallarının AGÜ Gençlik Fabrikasının katılımcı çağrılarını paylaşarak daha çok gence ulaşmasını sağladıkları gözlenmiştir. Bu durum Gençlik Fabrikası tarafından desteklenmekte ve ilgili yayın araçlarına çağrılar ulaştırılarak daha fazla gence ulaşılmasına öncelik verilmektedir

Başvuru: AGÜ Gençlik Fabrikası tüm katılımcı başvurularını çevrimiçi ortamda almaktadır. Gençlerden yazılı bir başvuru istenmemektedir. Gençler başvurularını dijital ortamda hazırlanan formlar ile mobil araçlar ve bilgisayar üzerinden yapmaktadır.

Başvurular şekli ve içeriği her proje ve ortağa göre değişiklik gösterebilir. Genelde başvurular form üzerinden alınırken bazı projeler video başvuru ister, bazıları da sadece motivasyon mektubu ve özgeçmiş üzerinden değerlendirilir. Tüm başvuru detayları katılımcı çağrısında detaylı bir şekilde açıklanır.

En genel kullanılan bir başvuru formu aşağıdaki gibidir.

Kişisel Bilgiler

-İsim-soyisim, adres, iletişim bilgileri (e-posta ve telefon), eğitim, dil becerileri, fotoğraf, kurum, vs.

Niyet Soruları

-Projeye neden katılmak istiyorsunuz?

-Bu projeden beklentileriniz nelerdir?

-Proje siz ne katabilirsiniz?

-Proje konusu ile ilgili olarak geçmişte yapmış olduğunuz çalışmalar nelerdir?

Özel İhtiyaçlar

-Alerji ya da sağlık durumunuz ile ilgili belirtmek istedikleriniz

-Acil durumlarda iletişim kurulacak kişi bilgileri

-Beslenme alışkanlıkları

Onay bölümü

-Faaliyete katılacak kişilerin proje süresince çekilen görsellerinin kurumlar ve program tarafından kullanılmasını onaylaması

-Sigorta konusunun kendi sorumluluğu olduğu

-Seçilmesi halinde proje süresince düzenlenecek tüm faaliyetlere katılım göstereceğini ve verilen görevleri yerine getireceğini onaylaması için gerekli seçeneklerden oluşmaktadır.

Örnek proje başvuru formu:

https://goo.gl/7WHx7d

Proje başvuruları İngilizce yapılmaktadır.

Katılımcıların Seçimi:

Başvuru süresi tamamlanan proje çağrılarına gelen tüm başvurular ilk olarak teknik değerlendirmeden geçer. Daha sonra ise 5 üyeden oluşan “Yurtdışı Hareketlilik Seçim Komitesi” tarafından değerlendirilir.

Yurtdışı Hareketlilik Seçim Komitesi 5 üyeden oluşur. Üyeleri aşağıdaki gibidir.

-Gençlik Fabrikası Koordinatörü

-Öğrenci Dekanı

-Yabancı Diller Okulu`ndan okutman

-Gençlik Çalışanı

-Gençlik Çalışanı

İlk teknik değerlendirme başvurunun zamanında ve belirtilen dilde yapılmış olmasına bakar.

Komite değerlendirmesi ise başvuru formunda bulunan niyet bölümünü değerlendirerek katılımcıları oy birliği ile seçer. Katılımcı sayısının 2 katı kadar yedek katılımcıyı da belirler. Seçim komitesi sonucunda belirlenen katılımcılar AGÜ Gençlik Fabrikası sosyal medya hesaplarından herkese ilan edilir. Seçilen katılımcılara ise e-posta ile süreç hakkında bilgi verilerek bir sonraki adımlara geçilir.

Oryantasyon ve Hazırlık: Yurtdışı projelerine seçilen tüm gençlere ayrılış öncesi hazırlık eğitimi uygulanır. Kayseri yerelinde ikamet eden gençlere bu eğitim yüz yüze verilirken, şehir dışından katılacak katılımcılar çevrimiçi olarak eğitimden faydalanır. Eğitim aşağıdaki elementlerden oluşmaktadır.

-Proje bilgisi

-Teknik bilgiler (ulaşım, geri ödemeler, konaklama, pasaport, vize, sigorta, vs.)

-Yurtdışına seyahat temel bilgileri

-Yaygın Öğrenme

-Erasmus+ ve programları bilgisi

-Kültürlerarası öğrenme

-İletişim

-Sorun çözümlemesi ve kriz yönetimi

-Görünürlük, yaygınlaştırma ve raporlama

Hareketlilik: Ayrılış öncesi eğitiminden sonra tüm katılımcılar ile tercihlerine göre AGÜ Gençlik Fabrikası`nın gençlik çalışanları ile iletişim kanalı oluşturulur. Gençlerin genelde tercih ettiği whatsapp grubu ile tüm süreç gençlik çalışanları tarafından takip edilir, desteklenir ve istenilen durumlarda eyleme geçilir. Katılımcı gençleri seyahatleri takip edilir.

Takip ve değerlendirme: Katılımcı gençlerin projeye dahil olup geri dönüş yaptıkları süreçtir. Bu süreçte tüm katılımcılardan  Gençlik Hareketliliği Faaliyet Sonuç Raporu (https://goo.gl/auiE7x) doldurmaları istenir. Ortak kurumlardan ihtiyaç halinde her gence yönelik geri bildirim istenebilir.

Takip sürecinde gençlerin teknik anlamda da süreci tamamlamaları beklenir. Ortak kurumlara gönderilmesi gereken belgeler ya da doldurulması gereken formlar için süreçte yer alınır. Katılımcıların geri ödemeleri ve diğer maddi konuları da gençlik çalışanları tarafından kontrol edilir.

Gençlerden kurumun ve projenin görünürlüğü için görseller ve materyaller talep edilerek projenin etkisi arttırılır. Tüm katılımcılardan proje sürecini özetleyen bir blog yazısı görseller eklenerek talep edilir. Bu yazılar da sosyal medya hesapları üzerinden paylaşılır.