Abdullah Gül Üniversitesi Gençlik Fabrikası

Gençlik Hareketlilik Programı

Gençlik Hareketlilik Nedir?

Türkiye Cumhuriyeti 2004 yılından bu yana Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programlarında üye devlet olarak yer almaktadır. 2007-2014 yıllarında gerçekleştirilen Gençlik Programı (Youth In Action) 2014-2020 yılları arasında Erasmus+ çatısı altında gençlik programı olarak devam etmektedir.

Erasmus+ Gençlik Programı altında 13-30 yaş arası gençlerin faydalanabileceği 3 alt program AGÜ Gençlik Fabrikası tarafından 54 farklı ülkede gençlere hareketlilik fırsatları sunmaktadır.

Gençlik Değişimleri:

Gençlik Değişimleri, farklı ülkelerden genç gruplarına bir araya gelme ve birbirlerinin kültürleri hakkında öğrenme fırsatı sunar. Gruplar, karşılıklı ilgi duyulan kültürel bir konu etrafında buluşur. Gençler bu program ile yurt dışındaki projelere katılabildikleri gibi yurt içinde de uluslararası projeler yapabiliyorlar. Gençlik değişimleri ortalama bir haftalık süreçlerdir.

Katılımcıların 18-25 yaş olması beklenir. İstisnai durumlar ve liderler için yaş şartları değişmektedir.

Katılımcı gençlerin proje süresince seyahat masrafları, vize ve vize ile ilgili masrafları, yeme-içme, konaklama, proje masrafları Ulusal Ajanslar tarafından verilen hibeler ile ev sahibi kurumlar tarafından karşılanır. Sigorta ve şahsi masraflar katılımcılar tarafından karşılanır.

Gençlik Eğitim Kursları (Gençlik Çalışanlarının Hareketliliği):

Gençlik çalışanlarının hareketliliği, gençlik çalışmalarında ve kuruluşlarında aktif kişilerin eğitimini, özellikle deneyimlerin, uzmanlığın ve aralarında iyi uygulamaların yanı sıra uzun süreli kalite projeleri ile ortaklıklar ve ağların oluşmasını sağlayacak faaliyetlerin değişimini destekler. Eğitim kursları ortalama bir haftalık süreçlerdir.

Katılımcılar için her hangi bir yaş şartı bulunmamaktadır.

Katılımcı gençlerin proje süresince seyahat masrafları, vize ve vize ile ilgili masrafları, yeme-içme, konaklama, proje masrafları Ulusal Ajanslar tarafından verilen hibeler ile ev sahibi kurumlar tarafından karşılanır. Sigorta ve şahsi masraflar katılımcılar tarafından karşılanır. Bazı durumlarda katılımcıların eş-finansmanı ile proje katkısı beklenebilir.

Avrupa Dayanışma Programı

Eski adı ile Avrupa Gönüllü Hizmeti yeni adı ile Avrupa Dayanışma Programı, istediğiniz bir AB ülkesinde sosyal içerikli bir projede 2 hafa ile 12 ay arasında gönüllülük ve dayanışma çerçevesinde bir projede yer almanızı sağlayan bir faaliyettir. Temel düzeyde dil eğitimini de (% 5) içeren Avrupa Dayanışma Programı 18-30 yaş arasındaki tüm gençlerimize açıktır. Avrupa Dayanışma Programı'nın (ESC) amacı, Avrupa Birliği'nin içinde ve dışında çeşitli şekillerdeki gönüllü faaliyetlere gençlerin katılımını desteklemektir. Bu Eylem kapsamında gençler, bireysel olarak ya da gruplar halinde kâr amacı gütmeyen, ücretsiz faaliyetlerde yer alırlar.

Gönüllü gençlerin proje süresince seyahat masrafları, vize ve vize ile ilgili masrafları, yeme-içme, konaklama, proje masrafları Ulusal Ajanslar tarafından verilen hibeler ile ev sahibi kurumlar tarafından karşılanır. Gönüllüler ülkeye göre değişen belirli miktarlarda cep harçlığı alırlar. Gönüllülere CIGNA tarafından projesi süresi için kapsamlı bir sigorta ücretsiz olarak yapılır.

Avrupa Dayanışma Programına sadece akredite kuruluşlar tarafından yapılabilir. Abdullah Gül Üniversitesi de bu program için 2021 yılına kadar Avrupa Komisyonu tarafından akredite edilmiştir. Akreditasyonun 2027 yılına kadar uzatılması için gerekli başvurular yapılmıştır.