Non-Academic Transcript

AGÜ Gençlik Fabrikası ve Öğrenci Dekanlığı koordinasyonuyla Abdullah Gül Üniversitesi tarafından geliştirilen Non-Academic Transcript (NAT) ile artık öğrencilerin yetkinliklerinin tanınırlığı kolaylaşacak.

Öğrencilerin akademik başarıları üniversitelerden mezun olurken aldıkları diploma ve diploma eki ile tanınmaktadır. NAT ile öğrenciler akademik dersler dışında üniversite sürecinde yapmış oldukları faaliyetleri ve edindikleri yetkinlikleri tanınır hale getirecektirler.

Yetkinlik, bir işi başarı ile gerçekleştirebilmek için gerekli olan bilgi, beceri ve tutumun bileşimidir. Gençler ihtiyaç duydukları yetkinlikleri, üniversite öğrenimi süresince birçok farklı etkinlikle birlikte deneyerek, yaparak ve öğrenerek geliştirme imkanı bulurlar. Bu süreçle ilgili farkındalık kazanarak öğrenme verimini çok üst düzeylere kadar geliştirebilirler. 

AGÜ olarak öğrencilerimizin bu bilinçle tüm aktiviteleri öğrenme sürecine çevirmelerini ya da öğrenme süreçlerinde ihtiyaç duydukları yetkinliklere göre aktivitelerde yer almalarını hedeflemekteyiz.

NAT kapsamında Birleşmiş Milletler, Dünya Ekonomi Forumu, ILO, Avrupa Birliği ve Pearson kaynaklarında belirtilen yetkinlikler ile AGÜ Vizyonu doğrultusunda düstur edinilen yetkinliklerin sentezi olarak aşağıda listelenen 7 yetkinlik belirlenmiştir.

NAT Yetkinlikleri

1.İletişim

2.İşbirliği ve Takım Çalışması

3.Uluslararası ve Çok Kültürlülük Farkındalığı

4.Liderlik ve İnisiyatif Alma

5.Yaratıcılık, Yenilikçilik ve Esneklik

6.Planlama ve Organizasyon

7.Özveri ve Motivasyon

Non-Academic Transcript sistemi AGÜ öğrencilerinin kullanımına açıktır.

Sisteme giriş yapmak: http://nonacademic.agu.edu.tr/